Boek van de maand

Amor Mundi - Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander?

Boek van de maand, dat belooft wat. En waarom dan dit boek? Op deze plek vind je niet dé bestseller van het moment, niet die lekker-wegdromen-roman, maar wel altijd iets dat het lezen waard is.

Wat we met Bosch&deJong als Boek van de Maand neerleggen bij Adem Inn is een boek dat lezenswaardig is, dat aan het denken zet over jezelf, de wereld om je heen, je omgang met andere mensen. Een boek dat op een open manier levensvragen aan de kaak stelt, dat verstilt.

In Amor mundi laat Peter Venmans zich inspireren door Hannah Arendt (de term is ook van haar) in zijn onderzoek naar wat er aan de hand is met onze verhouding tot de wereld; ontbreekt er een liefde voor onze wereld? Volgens Arendt is in onze tijd niets problematischer dan onze houding tegenover de wereld, en Venmans vindt dat dit nog steeds actueel is. In dit boek onderzoekt hij niet zozeer Arendts gedachtegoed, hoewel hij dit terecht prijst en veel aanhaalt, maar wil verder gaan, en gaat vanuit haar idee opnieuw op filosofisch onderzoek uit.

Het boek is samengesteld uit essays die los te lezen zijn, maar ook een mooi geheel vormen, waarin verschillende filosofen over de omgang met de ander aan het woord komen. We kunnen misschien niet tot een oplossing komen van de problemen van nu, hoe frustrerend dat ook is, maar proberen te begrijpen is al een begin. Dit boek biedt een mooi kader voor een eerste stap in die richting.